ดาวเสาร์ตรงข้ามดาวเนปจูน Synastry

ค้นหาจำนวนนางฟ้าของคุณ

ดาวเคราะห์และดวงดาวมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตบนโลก บรรพบุรุษของเราสังเกตเห็นความจริงนี้เมื่อนานมาแล้ว พวกเขารวบรวมข้อสังเกตเกี่ยวกับอิทธิพลนี้ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชื่อโหราศาสตร์ บันทึกที่เก่าแก่ที่สุดของการดำรงอยู่ของมันมาจากบาบิโลน

วันนี้โหราศาสตร์ไม่มีสถานะที่เคยมี สำหรับคนส่วนใหญ่ เป็นหัวข้อเพื่อความบันเทิงและเริ่มต้นการสนทนา

คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าโหราศาสตร์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกมากมายเกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการวิเคราะห์ทางโหราศาสตร์สามารถเปิดเผยลักษณะส่วนบุคคล ความสนใจ ความปรารถนา จุดเน้น และชะตากรรมของบุคคล นอกจากนี้ยังสามารถเปิดเผยผลลัพธ์ของสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือความสัมพันธ์ได้อีกด้วยพื้นฐานของการวิเคราะห์โหราศาสตร์คือการทำแผนภูมินาตาล แผนภูมิแสดงแผนที่ท้องฟ้าในช่วงเวลาหนึ่ง มักจะเกิดของใครบางคน

ความหมายของดาวเคราะห์ ลักษณะต่าง ๆ ระหว่างพวกมันและตำแหน่งของพวกเขาในบ้านของแผนภูมิเกี่ยวกับการเกิดสามารถให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับคำถามส่วนใหญ่

บ้านที่มีดาวเคราะห์มีความสำคัญมากเพราะแสดงพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นจุดสนใจ บ้านเหล่านี้ยังสามารถระบุเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ที่บุคคลอาจประสบในช่วงชีวิตของพวกเขาเมื่อวิเคราะห์แผนภูมิรายบุคคล จำเป็นต้องวิเคราะห์ดาวเคราะห์ส่วนบุคคลในสัญลักษณ์ของจักรราศี (ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ และดาวอังคาร) เพราะจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของบุคคล ลักษณะภายนอก ทัศนคติต่อบุคคล ความสนใจ และข้อเท็จจริงอื่นๆ

ลักษณะเป็นมุมระหว่างดาวเคราะห์และสามารถแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่และรองได้

10 ในพระคัมภีร์

แง่มุมเล็กน้อยมีความเบี่ยงเบนเล็กน้อยจากด้านที่แน่นอน (1 องศา) และไม่ได้ใช้ในการวิเคราะห์ทางโหราศาสตร์เสมอไป ประเด็นสำคัญมีส่วนเบี่ยงเบนที่กว้างขึ้น พวกเขาทนได้ถึง 8 - 10 องศาจากด้านที่แน่นอน ที่สำคัญที่สุดคือแง่มุมที่แน่นอนด้านต่าง ๆ ยังแบ่งตามลักษณะที่กลมกลืนกันและไม่ปรองดองกัน ด้านที่กลมกลืนกันทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้า พวกเขาสร้างโอกาสที่โชคดีสำหรับการบรรลุความสำเร็จและความสำเร็จของความปรารถนาและเป้าหมาย

ลักษณะเหล่านี้ช่วยให้พลังงานของดาวเคราะห์มีปฏิสัมพันธ์และให้สิ่งที่ดีที่สุดในธรรมชาติ

แง่มุมที่ไม่ลงรอยกันมีอิทธิพลต่างกัน พวกเขามักจะสร้างอุปสรรคและป้องกันไม่ให้ผู้คนบรรลุสิ่งที่พวกเขาต้องการ ทำให้เกิดความล่าช้าและอุปสรรคที่ต้องใช้ความอดทนและการทำงานหนัก

ประเด็นเหล่านี้มักจะปิดกั้นโอกาสและโอกาสในการประสบความสำเร็จ ลักษณะเหล่านี้มักก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ลักษณะสำคัญคือคำสันธาน sextiles สี่เหลี่ยมจัตุรัส trines และความขัดแย้ง การต่อต้านเป็นแง่มุมที่ท้าทายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อดาวเคราะห์อยู่ห่างจากกันและกัน 180 องศา ซึ่งตรงข้ามกันโดยตรง

ฝ่ายค้านเป็นแง่มุมที่ยากในการจัดการเพราะป้องกันไม่ให้พลังงานของดาวเคราะห์แสดงออกในเวลาเดียวกัน ดาวเคราะห์ทั้งสองต่อสู้เพื่ออำนาจสูงสุดและแสดงคุณสมบัติของพวกเขาด้วยแง่มุมนี้

Synastry

โหราศาสตร์สามารถใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพของความสัมพันธ์ เทคนิคที่ใช้การวิเคราะห์ดังกล่าวเรียกว่า synastry

แนวคิดในการวิเคราะห์แผนภูมิการเกิดของคนสองคนเพื่อดูศักยภาพในความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้คนเป็นตัวแทนของดาวเคราะห์และแผนภูมิเกิดซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันเมื่อคนสองคนอยู่ในความสัมพันธ์บางประเภท

นี่คือเหตุผลที่นักโหราศาสตร์วิเคราะห์แผนภูมิการเกิดของบุคคลสองคนก่อนแล้วจึงเปรียบเทียบแผนภูมิของพวกเขา

เห็นลางบอกเหตุ

การวิเคราะห์แผนภูมิแต่ละรายการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกของพวกเขา และนักโหราศาสตร์จะได้ภาพความชอบในความสัมพันธ์

การเปรียบเทียบพื้นฐานของแผนภูมิประกอบด้วยการคำนวณลักษณะต่างๆ ระหว่างแผนภูมิทั้งสองและการวิเคราะห์ความหมายของดาวเคราะห์ในแผนภูมิหนึ่งที่วางไว้ในบ้านของอีกดวงหนึ่ง สิ่งนี้เผยให้เห็นด้านของชีวิตที่ความสัมพันธ์จะมีผลกระทบมากที่สุด

แง่มุมต่างๆ เผยให้เห็นถึงพลวัตของความสัมพันธ์ พวกเขาแสดงให้เห็นว่ามีแรงดึงดูดและความสนใจร่วมกันระหว่างคนสองคนหรือไม่ หากส่วนใหญ่เป็นความท้าทาย นี่มักจะเป็นสัญญาณว่าทั้งคู่เข้ากันไม่ได้ ซึ่งมักเป็นสัญญาณของความขัดแย้งและความขัดแย้งระหว่างคนสองคน

พวกเขาไม่อดทนต่อความแตกต่างตามธรรมชาติของกันและกันและมักจะวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การเลิกรา หากแง่มุมส่วนใหญ่มีความกลมกลืนกัน ในกรณีส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาณของความเข้ากันได้และอายุยืนของความสัมพันธ์

คู่ค้าเคารพซึ่งกันและกันและยอมรับความแตกต่างที่ยอมรับพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของพวกเขา พวกเขาต้องการให้ความร่วมมือและประนีประนอมเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของพวกเขา ความสัมพันธ์เหล่านี้มักจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

ในบางกรณี ไม่มีลักษณะสำคัญระหว่างแผนภูมิการเกิดสองแผนภูมิ ซึ่งในกรณีส่วนใหญ่บ่งชี้ว่าไม่มีความน่าสนใจและความสนใจระหว่างคนสองคน

ดาวเสาร์ – ลักษณะพื้นฐาน

ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ มีเพียงดาวพฤหัสบดีเท่านั้นที่ใหญ่กว่า ดาวเสาร์มีระบบวงแหวนซึ่งสร้างจากเศษหินและน้ำแข็ง ดาวเคราะห์ดวงนี้ยังมีดวงจันทร์ 82 ดวงและใหญ่ที่สุดคือไททัน ดาวเสาร์ไม่มีพื้นแข็ง

ดาวเสาร์พระเจ้าเป็นเทพแห่งการเกษตรของชาวโรมันโบราณ ดาวเสาร์ดาวเคราะห์ยังควบคุมการเกษตรและทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดินและโลก

ดาวเสาร์เป็นผู้ปกครองวินัย การทำงานหนัก การจัดระเบียบ ระเบียบ ค่านิยม ประเพณี อำนาจ อาชีพ ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ ธุรกิจ ความอดทน โชคชะตา ความมั่นคง หน้าที่ ฯลฯ ดาวเสาร์ยังปกครองสภาวะเรื้อรังและความเจ็บป่วย ความยากจน และการเงิน ปัญหา นอกจากนี้ยังควบคุมความยากลำบากทุกประเภท

บ้านที่วางดาวเสาร์เผยให้เห็นว่าชีวิตส่วนใดจะต้องรับผิดชอบ หน้าที่ ความอดทน การดูแล และความมุ่งมั่น เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่บุคคลอาจประสบอุปสรรคและข้อจำกัด ซึ่งพวกเขาต้องเอาชนะหรือจัดการ

ชาวดาวเสาร์เป็นคนจริงจังและมีบุคลิกที่มั่นคง พวกเขาวางเท้าทั้งสองให้มั่นคงบนพื้นและหลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถกีดกันพวกเขา

คนเหล่านี้รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนในเวลาใดเวลาหนึ่ง จิตใจของพวกเขาถูกจัดระเบียบและทำหน้าที่ตามกำหนดเวลา

ดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความทุกข์ยาก และคนเหล่านี้มักพบเจอบางสิ่งในช่วงชีวิตของพวกเขา

พวกเขามักจะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย พวกเขามีบุคลิกที่แข็งแกร่งและไม่ค่อยบ่น พวกเขามีความอดทนและตั้งใจแน่วแน่ที่จะประสบความสำเร็จ พวกเขามีคุณสมบัติความเป็นผู้นำซึ่งมักจะนำพวกเขาไปสู่ตำแหน่งดังกล่าว

ดาวเสาร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ 29.5 ปี เวลาที่มันกลับสู่ตำแหน่งเดิมเรียกว่าการกลับมาของดาวเสาร์ นี่คือเวลาที่บุคคลประเมินความสำเร็จและระดับความพึงพอใจกับความสำเร็จของตน

ในระหว่างการผ่านหน้าและการลุกลามซึ่งกระตุ้นการเกิดของดาวเสาร์ เหตุการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติของดาวเสาร์มักปรากฏขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้น โดยสอนบทเรียนชีวิตที่สำคัญของบุคคลนั้น

ดาวเนปจูน – ลักษณะพื้นฐาน

ดาวเนปจูนเกือบจะเป็นดาวเคราะห์ที่หนาวที่สุดของทั้งหมด ที่เย็นที่สุดคือดาวยูเรนัส แต่ดาวเนปจูนอยู่ใกล้มาก ดาวเนปจูนส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำแข็งและหิน และองค์ประกอบของมันคือฮีเลียมและไฮโดรเจนเป็นส่วนใหญ่

ดาวเนปจูน พระเจ้า เป็นผู้ปกครองทะเลและน้ำของชาวโรมัน ดาวเนปจูนดาวเคราะห์ยังควบคุมน้ำและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำ

ดาวเนปจูนยังเป็นผู้ปกครองของการหลอกลวง, ภาพลวงตา, ​​การโกหก, การแยกตัว, โรคประสาทและโรคประสาท, การเสพติด, พฤติกรรมเสพติด, ความเกียจคร้าน, พลังจิต, เวทมนตร์, นักมายากล, เรื่องอื้อฉาว, ความสับสน, การยักยอก, ศิลปะและศิลปิน ฯลฯ

ผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากดาวเนปจูนมีลักษณะหลายอย่างและมักสับสนและไม่สนใจ พวกเขาสามารถอ่อนไหวมากและมีทักษะทางศิลปะ

หากดาวเนปจูนทุกข์ใจ คนเหล่านี้อาจมีแนวโน้มที่จะโดดเดี่ยวและพฤติกรรมเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดการกับปัญหาของพวกเขา

พวกเขาอาจมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคประสาท พวกเขาอาจจะไม่เป็นระเบียบมากและขาดสมาธิ

เมื่อดาวเนปจูนมีความท้าทายในด้านต่างๆ บุคคลนั้นอาจมีแนวโน้มที่จะจัดการกับผู้อื่น เช่นเดียวกับการโกหกและหลอกลวงผู้คน คนเหล่านี้มักมีพฤติกรรมทางอาญาในบางครั้ง

พวกเขาอาจชักชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมกิจกรรมอาชญากรรมหรือการเสพติดได้ง่ายเนื่องจากลักษณะการบงการของพวกเขา

ราศีเมถุน อาทิตย์ กันย์ พระจันทร์

คนเหล่านี้มักมีสัญชาตญาณและพลังจิตที่แข็งแกร่ง พวกเขามักจะสนใจความรู้ลับและหลายคนฝึกฝนมัน คนเหล่านี้จำนวนมากใช้ความรู้และของประทานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในฐานะผู้รักษาและวิญญาณ

เนื่องจากดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์รุ่นหนึ่งจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกในพื้นที่ที่ดาวเนปจูนปกครองหรือสัญญาณที่ดาวเนปจูนกำลังผ่านหน้าอยู่ในปัจจุบัน

ดาวเสาร์ตรงข้ามดาวเนปจูน Synastry

ดาวเคราะห์ดาวเสาร์ตรงข้ามกับดาวเนปจูนในลักษณะ synastry เป็นลักษณะที่ไม่มีความสำคัญมากนัก

ดาวเคราะห์ทั้งสองนี้เป็นดาวเคราะห์รุ่นต่อรุ่นและมีผลกระทบต่อสังคมมากกว่าบุคคล

แง่มุมนี้อาจนำความแตกต่างมาสู่ผิวเผิน พวกมันมีอักขระที่ตรงกันข้าม และในกรณีที่ดาวเคราะห์เหล่านี้เป็นผู้ปกครองของแผนภูมิการเกิดของพวกเขา สิ่งนี้อาจชัดเจน

ดาวเสาร์เข้มงวด ห่างไกล จัดระเบียบ รับผิดชอบ และแม่นยำ; ในทางกลับกัน ดาวเนปจูนจะขาดสมาธิ มักขาดความรับผิดชอบ ไม่เป็นระเบียบ สับสน ขาดสมาธิและเป็นระเบียบ

ทั้งสองมีลักษณะตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง และแง่มุมนี้จะเน้นเฉพาะความแตกต่างเหล่านี้เท่านั้น

ความแตกต่างระหว่างกันอาจเป็นสาเหตุของความขัดแย้งและจะเป็นสาเหตุของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างแน่นอน พันธมิตรของดาวเสาร์จะเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์และดาวเนปจูนอาจตอบสนองด้วยความโดดเดี่ยวและนำตนเองออกจากสถานการณ์

สรุป

มุมมองระหว่างดาวเสาร์และดาวเนปจูนใน synastry มีลักษณะที่ท้าทาย

สิ่งที่โชคดีในแง่นี้คือดาวเคราะห์ดาวเสาร์และเนปจูนมีผลกระทบต่อสังคมมากกว่าบุคคลซึ่งเป็นสาเหตุที่มักไม่ค่อยมีผลและมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์มากนัก

เนื่องจากเป็นความขัดแย้งและดาวเคราะห์ทั้งสองมีธรรมชาติที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ลักษณะนี้จึงมีแนวโน้มที่จะเน้นความแตกต่างเหล่านี้และนำมาสู่พื้นผิว

ค้นหาจำนวนนางฟ้าของคุณ