ดาวพุธตรงข้ามกับดาวยูเรนัส Synastry

ค้นหาจำนวนนางฟ้าของคุณ

การศึกษาอิทธิพลของดาวเคราะห์และดวงดาวที่มีต่อผู้คนและโลกเรียกว่าโหราศาสตร์ โหราศาสตร์นั้นเก่าแก่มากและประกอบด้วยความรู้และประสบการณ์ที่รวบรวมมาเป็นเวลานาน ตามบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ค้นพบ ต้นกำเนิดของมันอยู่ในบาบิโลนโบราณโหราศาสตร์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าแก่เรามากมายเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ความสนใจ ความเชื่อ และความชอบของบุคคล นอกจากนี้ยังสามารถให้การคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและผลของเหตุการณ์ โหราศาสตร์ถูกประเมินอย่างไม่ยุติธรรมและได้รับสถานะของวิทยาศาสตร์เทียม

เมื่อการวิเคราะห์โหราศาสตร์เสร็จสิ้น นักโหราศาสตร์จะทำแผนภูมิเกี่ยวกับการเกิดเพื่อกำหนดตำแหน่งของดาวเคราะห์ในช่วงเวลาหนึ่ง ในกรณีส่วนใหญ่ ช่วงเวลาของการเกิดของใครบางคน

หลังจากสร้างแผนภูมิเกี่ยวกับการเกิดแล้ว นักโหราศาสตร์จะวิเคราะห์ดาวเคราะห์ในสัญญาณและตำแหน่งของพวกเขาในบ้านของแผนภูมิ นักโหราศาสตร์ยังคำนวณลักษณะระหว่างดาวเคราะห์

นี่คือการวิเคราะห์โหราศาสตร์พื้นฐานซึ่งสามารถให้ข้อมูลได้มากมาย

ความหมายของดาวเคราะห์ในรูปสัญลักษณ์ โดยเฉพาะดาวเคราะห์ส่วนบุคคล เช่น ดาวศุกร์ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ และดาวอังคาร ทำให้เกิดภาพลักษณะนิสัยของบุคคล ทัศนคติ ลักษณะที่ปรากฏ ภาพลักษณ์ต่อสาธารณะ ความสนใจ ความเชื่อ ฯลฯ

ดาวเคราะห์ในบ้านเผยให้เห็นจุดสนใจและการกระทำส่วนใหญ่ แง่มุมต่างๆ ระหว่างดาวเคราะห์ยังเผยให้เห็นถึงลักษณะของบุคคลรวมถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของพวกเขา

ลักษณะเป็นมุมที่แตกต่างกันระหว่างดาวเคราะห์ที่มีความหมายเฉพาะ พวกเขาอาจมีธรรมชาติที่เป็นประโยชน์หรืออาจมีความท้าทายในธรรมชาติ ด้านผลประโยชน์สร้างโอกาสสำหรับความสำเร็จและการบรรลุความปรารถนา พวกเขายอมให้ดาวเคราะห์ร่วมมือและเปิดเผยสิ่งที่ดีที่สุดในธรรมชาติของพวกมัน

แง่มุมที่ท้าทายจะสร้างบล็อคและมักจะล่าช้าหรือขัดขวางความสำเร็จโดยสิ้นเชิง พวกเขามักจะรับผิดชอบต่อความขัดแย้งและความขัดแย้ง พวกเขาต้องการความอดทนและความพยายามอย่างมากในการบรรลุความสำเร็จ

ด้านยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลักและรอง

ลักษณะเล็กน้อย เช่น quincunx, semi-sextiles, semi-squares, novile และอื่นๆ มีระดับความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย (ปกติคือ 1 องศา) และนักโหราศาสตร์บางคนใช้ควบคู่ไปกับแง่มุมที่สำคัญ

แง่มุมที่สำคัญมีความทนทานต่อระดับที่กว้างขึ้น (มากถึง 8-10 องศา) และใช้ในการวิเคราะห์โหราศาสตร์ทั้งหมด ลักษณะสำคัญคือ sextiles, ตรงกันข้าม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, trine และสันธาน

ฝ่ายค้านเป็นประเด็นสำคัญที่มีลักษณะท้าทาย เกิดขึ้นเมื่อดาวเคราะห์สองดวงขึ้นไปอยู่ห่างจากกัน 180 องศา

ฝ่ายค้านสร้างความตึงเครียดเพราะดาวเคราะห์แต่ละดวงมักจะดึงไปด้านข้าง ด้านนี้จำเป็นต้องค้นหาความสมดุลระหว่างพลังงานที่ตรงข้ามกันของดาวเคราะห์เพื่อที่จะได้ใช้สิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองอย่าง

หากไม่มีการประนีประนอม พลังงานของดาวเคราะห์จะกลายเป็นการต่อสู้ที่ขัดแย้งกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อเป็นศูนย์กลางของความสนใจ

Synastry

ศักยภาพความสัมพันธ์สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยโหราศาสตร์ เทคนิคที่โหราศาสตร์ใช้เพื่อจุดประสงค์นี้เรียกว่า synastry

หลายคนไม่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะตัดสินว่าความสัมพันธ์จะมีความกลมกลืนหรือขัดแย้งกันหรือไม่ และมีศักยภาพที่ยั่งยืนหรือไม่ แต่โหราศาสตร์ก็ทำหน้าที่นั้นได้อย่างแม่นยำและมีความแม่นยำมาก

แนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์แบบซินนาสทรีคือผู้คนที่มีปฏิสัมพันธ์กันนำดาวเคราะห์ของพวกเขาไปอยู่ในปฏิสัมพันธ์ของพวกเขา และความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์ของพวกเขาเผยให้เห็นธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา

การวิเคราะห์ Synastry ประกอบด้วยการวิเคราะห์แผนภูมิบุคคลสองคนก่อน เหตุผลหลักคือการกำหนดบุคลิกและความสนใจของพวกเขา หลังจากนั้น นักโหราศาสตร์จะเปรียบเทียบแผนภูมิการเกิดและกำหนดลักษณะต่างๆ ระหว่างดาวเคราะห์ของพวกมัน

นอกจากนี้ยังมีการสังเกตบ้านเรือนที่ดาวเคราะห์จากแผนภูมิอื่นตกลงมา

บ้านเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ของชีวิตที่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์นี้และคู่ครองที่ดาวเคราะห์ตกอยู่ในบ้านของอีกฝ่ายหนึ่ง

แง่มุมระหว่างดาวเคราะห์มีความสำคัญต่อการพิจารณาความเข้ากันได้ระหว่างพันธมิตร

หากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าขาดแง่มุมที่สำคัญ มักจะหมายความว่ามีแรงดึงดูดและความสนใจไม่เพียงพอที่จะสร้างความสัมพันธ์ หากทุกแง่มุมมีความท้าทายเป็นส่วนใหญ่ นี่อาจบ่งบอกถึงความตึงเครียดและความขัดแย้งในความสัมพันธ์

มักเป็นสัญญาณของตัวละครที่เข้ากันไม่ได้และขาดความเข้าใจระหว่างพันธมิตร

พวกเขามักจะไม่อดทนต่อความแตกต่างของกันและกันและมีแนวโน้มที่จะวิพากษ์วิจารณ์คู่ของพวกเขาซึ่งนำไปสู่ความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างคู่ค้า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ลักษณะเหล่านี้อาจนำไปสู่ความรุนแรงได้

ความสัมพันธ์เหล่านี้มักมีอายุสั้นและแสดงถึงประสบการณ์ที่ทรมานและเหน็ดเหนื่อยสำหรับคู่ค้า

เมื่อแง่มุมต่าง ๆ มีความกลมกลืนกันเป็นส่วนใหญ่ นี่มักจะเป็นสัญญาณของความเข้ากันได้และความสนใจที่คล้ายคลึงกัน

สองคนนี้ชื่นชมซึ่งกันและกันและเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ของพวกเขา พวกเขาอดทนต่อความแตกต่างของกันและกันและเต็มใจที่จะประนีประนอมเพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ของพวกเขา

สิ่งเหล่านี้มักจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเป็นประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจสำหรับคู่ค้า

ปรอท – ลักษณะพื้นฐาน

ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุด เมื่อดาวพลูโตถูกกำจัดออกจากสถานะดาวเคราะห์ ดาวพุธกลายเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดอย่างเป็นทางการ

ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด มันเคลื่อนที่เร็วและโคจรรอบดวงอาทิตย์ในเวลาเพียง 88 วัน

เทพเจ้าเมอร์คิวรีเป็นเทพเจ้าแห่งการค้าขายและการเดินทางของชาวโรมันโบราณ เขายังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ส่งสาร ในโหราศาสตร์ดาวพุธยังควบคุมพื้นที่เหล่านี้ด้วย

ปรอทเป็นผู้ปกครองของการศึกษา การสื่อสาร กระบวนการคิด เพื่อนบ้าน สิ่งรอบข้าง พี่น้อง การหลอกลวง กลอุบาย ความประหม่า ข้อความ ข่าว การเขียน การอ่าน ซุบซิบ โรงเรียน โกหก โชคดี ฯลฯ

ในแผนภูมิการเกิดของเรา Mercury เผยให้เห็นว่าเรามักจะสื่อสารกันอย่างไรและเราเข้ากับคนง่ายเพียงใด

ผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากดาวพุธ ชอบที่จะอยู่ต่อหน้าผู้คน และชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา พบปะผู้คนใหม่ๆ และพูดคุยกับพวกเขา

คนเหล่านี้มีความอยากรู้อยากเห็นและแสวงหาความรู้เป็นอย่างมาก พวกเขาชอบที่จะค้นหาข่าวล่าสุดและบางครั้งอาจชอบนินทา

ชาวดาวพุธมักเลือกอาชีพที่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นและอยู่ใกล้ผู้คน คนเหล่านี้ชอบพูดแต่ชอบฟังสิ่งที่คนอื่นพูดด้วย

สารปรอทในด้านที่ท้าทายสามารถทำให้บุคคลนั้นประหม่า มีแนวโน้มที่จะนินทา โกหก หรือหลอกลวง

คนเหล่านี้ฉลาดมาก และในกรณีเหล่านี้ พวกเขาสามารถมีแนวโน้มที่จะจัดการกับผู้อื่นและใช้งานพวกเขาได้อย่างง่ายดาย พวกเขาสังเกตเห็นจุดอ่อนของผู้คนและสามารถใช้กับผู้คนได้หากต้องการ จิตใจของพวกเขาว่องไวและเป็นนักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม

คนเหล่านี้มักไม่มีอารมณ์ หลายคนใช้งานได้จริงและมีเหตุผลมากในการกระทำของพวกเขา

ดาวยูเรนัส – ลักษณะพื้นฐาน

ดาวยูเรนัสถือว่าเย็นที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมด แม้ว่าดาวเนปจูนจะเย็นเกือบเท่ากับดาวยูเรนัสก็ตาม

อุณหภูมิบนโลกใบนี้สามารถลดลงได้ถึง -224 องศาเซลเซียส ดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่มีพื้นผิวที่มั่นคง มีดวงจันทร์ 27 ดวง และระบบวงแหวน เช่น ดาวเสาร์ ด้านในของดาวยูเรนัสส่วนใหญ่เป็นหินและน้ำแข็ง

ดาวเคราะห์ดวงนี้ได้รับชื่อจากเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าในสมัยกรีกโบราณ นี่เป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในวิหารกรีก

ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ของเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ความคาดเดาไม่ได้ การเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงทุกประเภท เมื่อดาวยูเรนัสตกทุกข์ ก็สามารถนำเหตุการณ์ร้ายมาสู่ชีวิตของคนๆ นั้น เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง

ดาวยูเรนัสทำหน้าที่ในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงบุคคลอย่างสมบูรณ์ เปลี่ยนความเชื่อ และบ่อยครั้งที่สถานการณ์ในชีวิตของพวกเขา

เมื่อดาวยูเรนัสถูกจัดวางไว้อย่างดีในแผนภูมิการเกิดของมัน เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมักจะมีผลดีต่อชีวิตของบุคคล เป็นการเคลียร์พื้นที่สำหรับสิ่งที่ดีกว่าที่จะเกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่ปกครองโดยดาวยูเรนัสมักจะอยู่เหนือการควบคุมของเรา ดาวยูเรนัสเป็นผู้ปกครองของการค้นพบ, นักประดิษฐ์, สติปัญญา, คนที่ฉลาดและใจดี, การปฏิรูป, การเปลี่ยนแปลง, กิจกรรมสุดขั้ว, กีฬาผาดโผน, ความเยื้องศูนย์, การสูญเสียเงิน, การล้มละลาย, การทำลาย, ภัยพิบัติ, อุบัติเหตุ, ความรุนแรง, การปฏิวัติ, การขนส่งทางอากาศ, การขนส่ง, เครื่องบิน, กระแสจิต ฯลฯ

ผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวยูเรนัสมักมีลักษณะที่คาดเดาไม่ได้และปฏิกิริยาของพวกเขามักจะทำร้ายผู้คน

ความเข้ากันได้ของวีนัสและดาวอังคาร

พวกเขาสามารถไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นและมักจะทำร้ายผู้คนด้วยความจริงใจอย่างไร้ความปราณี บางครั้งพวกเขาสามารถจงใจประพฤติในลักษณะที่ทำให้พวกเขาตกใจเมื่อเห็นปฏิกิริยาของพวกเขา

คนเหล่านี้เกลียดชังผู้มีอำนาจและมักต่อต้านพวกเขา พวกเขามักจะประหลาดและปรารถนาที่จะแตกต่างจากคนอื่น เอกลักษณ์ของพวกเขามักจะปฏิเสธไม่ได้ พวกเขามีแนวโน้มที่จะเสี่ยงและชอบที่จะทดลอง

พวกเขาชอบที่จะเป็นคนแรกที่ทำบางสิ่ง คนเหล่านี้เบื่อง่าย และพวกเขาต้องการกิจกรรมและงานที่มีพลวัต

พวกเขามีความเป็นอิสระมากและไม่สามารถทนต่อใครก็ตามที่เป็นอันตรายต่อเสรีภาพของพวกเขา พวกเขายังไม่ชอบถูกบอกว่าควรทำอย่างไร พวกเขาพยายามหาวิธีใหม่ๆ ในการทำสิ่งเดียวกันเสมอและสามารถสร้างสรรค์ได้มาก

เหตุการณ์ดาวยูเรนัสมักจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดดาวยูเรนัสถูกกระตุ้นโดยความก้าวหน้าและการผ่านหน้า เหตุการณ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนชีวิตของบุคคลได้อย่างสมบูรณ์

ดาวพุธตรงข้ามกับดาวยูเรนัส Synastry

เมื่อดาวพุธของใครบางคนต่อต้านดาวยูเรนัสของบุคคลอื่น สิ่งนี้จะสร้างความสัมพันธ์กับการสื่อสารที่เข้มข้นระหว่างคู่หู

ทั้งสองคนนี้มีความเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบสูง

พวกเขาสนุกกับการพูดคุยและแสดงความคิดเห็น แต่ด้วยแง่มุมนี้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจกลายเป็นความขัดแย้งเมื่อทั้งสองไม่เห็นด้วยกับหัวข้อนี้

ทั้งคู่ต่างชื่นชมความฉลาดของกันและกัน แต่ด้วยแง่มุมนี้ อาจมีความรู้สึกหึงหวงและต้องการพิสูจน์ความเฉลียวฉลาดของคนในความสัมพันธ์ พวกเขาอาจจะชอบล้อเลียนความคิดของอีกฝ่ายและวิธีการนำเสนอ เพียงเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาคิดถูก

นี้สามารถนำไปสู่เกมที่เหน็ดเหนื่อยในการพิสูจน์ว่าใครถูกและใครผิด ที่สร้างความตึงเครียดมากขึ้นระหว่างพวกเขาเท่านั้น

ต่างคนต่างไม่ปรารถนาที่จะผ่อนคลายสิ่งต่าง ๆ และหยุดยั่วยุอีกฝ่ายซึ่งเป็นปัญหาหลัก

หากดาวพุธมีแง่มุมที่ท้าทายในแผนภูมิการเกิด เขาอาจพยายามใช้จุดอ่อนของดาวยูเรนัสเพื่อทำให้ดูไร้สาระและเยาะเย้ยและลดความมั่นใจของพวกเขา ดาวยูเรนัสอาจตอบสนองด้วยการหายตัวไปอย่างกะทันหันและปล่อยให้ดาวพุธทะเลาะกับตัวเอง

บางครั้งการต่อต้านนี้อาจนำไปสู่คู่ครองที่มีอิทธิพลต่อกันในทางที่ผิด

ดาวยูเรนัสอาจมีอิทธิพลต่อดาวพุธให้เปลี่ยนความเชื่อและ/หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับบางสิ่งที่อาจทำให้ดาวพุธเคลื่อนตัวไปสู่หายนะในชีวิตและในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย

สรุป

ด้านตรงกันข้ามระหว่างดาวพุธและดาวยูเรนัสในการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับการมีอายุยืนยาวของความสัมพันธ์

แง่มุมนี้ต้องการแง่มุมที่กลมกลืนกันอื่น ๆ เพื่อต่อต้านผลกระทบด้านลบ

พื้นที่หลักที่แง่มุมนี้มีแนวโน้มที่จะเปิดเผยอิทธิพลเชิงลบคือพื้นที่ของการสื่อสารระหว่างคู่ค้า

มุมมองนี้อาจสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาต่อสู้อย่างไม่รู้จบเพื่อพยายามพิสูจน์ว่าข้อใดผิด

พวกเขายังอาจล้อเลียนความฉลาดและความคิดของอีกฝ่าย ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ทำให้พวกเขาดูไร้สาระในที่สาธารณะ

ค้นหาจำนวนนางฟ้าของคุณ